Naši zákazníci
Technický a zkušební ústav stavební
Český metrologický institut
Vysoké učení technické v Praze
Skanska a.s.
Technický ústav požární ochrany
Baumit s.r.o.
Pavus a.s.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Valsabbia Praha s.r.o.
a další